Senin, 03 April 2017

Khutbah Jumat Bahasa Jawa : “Sya’ban, Wulan Amal Dipunangkat” - Materi 7 April 2017

Jamaah Jumat Rahimakumullah,

Minangka purwakaning atur mangga kita sesarengan ngonjukaken raos syukur kita dumateng Allah Ta’ala, awit saking peparing kanugrahan lan nikmat ingkang tanpa kawical wical, langkung langkung rahmat kawilujengan lan yuswa panjang dateng kita sedaya, sahingga enjang punika kita tasih saged menangi malih dinten jumat, lan saged ngempal ing masjid punika kanthi tanpa manggih rubeda satunggal punapa. Saklajengipun keparenga kula ngajak dateng awak kula piyambak lan panjenengan sedaya, mangga tansah sami netepi taqwa lan ajrih dateng Allah ing sakdengah kawontenan, sami ugi wonten ing kawontenan bingah utawi sisah, longgar jembar utawi rupeg, kawontenan rame utawi sepi, terang terangan utawi sesideman,  kanthi tansah  nindakaken perintah lan nebihi sedaya cegah lan awisanipun Allah, supados kita tansah pinaringan kabegjan  dunya ngantos akhirat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta’ala,  Kados dawuhipun Allah :
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
"Temenan Allah iku tansah anyertani wong kang pada taqwa lan wong wong kang pada agawe becik” . (QS. An Nahl :128).

Khutbah Jumat Bahasa Jawa

“Sya’ban, Wulan Amal Dipunangkat”

 
www.nagamover.com

sumber : www.nagamover.com

Dinten punika kita sampun sampun ngancik wonten minggu akhir wulan rajab, artosipun sekdhap malih bakal manggihi wulan Sya’ban, wulan nalika dipun angkat sedaya amal dumateng ngarsanipun Allah Ta’ala, kasebat wonten satunggaling hadits :
Ana ing wulan iki amal tumindak manungsa bakal diangkat ing ngarsane Rabb semesta alam” (HR An Nasa’i lan Ahmad)

Perkawis punika minangka salah satunggaling kautaman wulan Sya’ban nggih nggadhahi kautaman ingkang ageng, wekdal nalika amal tumindak manungsa bakal dipun angkat dumateng ngarsanipun Allah Ta’ala. Kautamaan saklajengipun nggih punika wonten ing pertengahanipun wulan sya’ban utawi asring kita sebat kanthi istilah Nisfu Sya’ban. Sabdanipun Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam :
Saktemene Allah meriksa saben malam nishfu Sya’ban, terus Allah ngampuni kabeh makhluk, kajaba ingkang syirik lan crah marang sedulure (HR. Ibnu Majah)
                                                   
Lajeng punapa amal ingkang sampun katuladakaken saking Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam wonten ing wulan Sya’ban? Perkawis punika penting kagem kita mangertosi supados boten tebih saking sunahipun Rasulullah, kita amalaken kagem bukti tresna kita dumateng Allah. Amal ingkang utama ditindakaken wonten ing wulan Sya’ban punika nggih ngathah-athahaken siyam sunnah, kasebat wonten satunggaling hadits : “Usamah bin Zaid tanglet dumateng Rasulullah, “Ya Rasulullah, kawula boten ningali panjenengan siyam wonten ing satunggal wulan langkung kathahipun tinimbang ing wulan Sya’ban” Rasulullah jawab, “Iki wulan kang dilalekna marang akeh manungsa, yaiku antarane wulan Rajab lan Ramadhan. Wulan ikilah amal tuminak manungsa bakal diangkat marang Rabb semesta alam. Kerana iku aku kepengin nalika amalku diangkat marang Allah, aku lagi nglakoni puasa” (HR. An Nasa’i)

Ummul Mukminin Aisyah ugi ngriwayataken kebiasaan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam wonten wulan Sya’ban : “Rasulullah ora tau puasa sunnah ing sewulan luwih akeh tinimbang wulan Sya’ban. Saktemene Panjenenganipun siyam terus ing wulan Sya’ban)” (HR. Bukhari)
Saking keterangan punika nindakaken siyam wonten ing wulan Sya’ban dados istimewa, sebab ing wulan punika dipun angkat amal ingkang sampun kita tindakaken ugi saged kagem persiapan ngadhepi wulan Ramadhan. Ananging ingkang kedah kita gatosaken boten angsal kita khususaken siyam 1 utawi 2 dinten terakhir ing wulan Sya’ban, kajaba menawi siyam ingkang kedah kita tindakaken, sabda rasulullah : “Aja padha dhisiki Ramadhan kanthi puasa sedina utawa rong dina sakdurunge, kajaba sawijing wong kang (biasa/kudu) nglakoni puasa ing dina ikut, maka lakonana puasa.” (HR. Bukhari)
Amalan saklajengipun ingkang saged kita lampahi ing wulan Sya’ban punika nggih nglunasi utang siyam Ramadhan kagem ingkang taksih gadhah utang siyam wulan Ramadhan kapengker. Ugi wulan punika kedah dados kesempatan kagem ngathah-ngathahi ibadah lan amal sae sarta ningkataken kualitas ibadah kita, kita giataken shalat rawatib, qiyamulail, maos Al Qur’an lan kathah malih ingkang saged kita tindakaken wonten ing wulan Sya’ban ingkang kathah kautamanipun punika.
Pungkasanipun mangga wekda punika kita manfaataken kanthi sak sae-saenipun awit amal kita badhe dipun angkat wonten ing wulan Sya’ban punika, mugi-mugi sedaya amal ingkang dipun angkat punika dadosaken kita ugi dipun angkat derajatipun dados Mukmin ingkang bertaqwa, Amiin.

BACA JUDUL LAINNYA ?DAFTAR ISIKHUTBAH JUMAT BAHASA JAWA TAHUN 2017


TANGGAL
JUDUL KHUTBAH
LINK
6 Januari 2017
Tahun Baru, Tasyabuh Dumateng Tiyang Kafir
13 Januari 2017
Warsa Enggal Kesempatan Mukmin Taubat
20 Januari 2017
Tansah Sabar Ngadhepi Musibah Lan Bencana
27 Januari 2017
Ikhlas Kerana Murih Ridhaning Allah
2 Februari 2017
Taubat Sakderengipun Ajal
10 Februari 2017
Surat Al Maidah Sanes Perkara Enggal
17 Februari 2017
Pasedherekan Kanthi Aqidah Tauhid
24 Februari 2017
Surat Al Kautsar
3 Maret 2017
Nebihi Godhaning Setan
10 Maret 2017
Gerhana Matahari
17 Maret 2017
Bektos Dumateng Tiyang Sepah Kekalih
24 Maret 2017
Munafik, Ninggal Jamaah Shubuh Lan Isya
31 Maret 2017
Bakal Tentrem, Punika 10 Sifat Linuwih
7 April 2017
Sya’ban, Wulan Amal Dipunangkat
14 April 2017
Nedya Gegancangan Nindakaken Kesaenan
21 April 2017
Isra’ Mikraj, Ngraosaken Nikmatipun Shalat
28 April 2017
Ningkataken Derajat Taqwa Kanthi Nyuprih Ilmu
5 Mei 2017
Ngupados Nafkah Berkah, Halal, Thayyibah
12 Mei 2017
Shalat Ajeg Lan Jejeg
19 Mei 2017
Sinau Saking Semut
26 Mei 2017
Kewajiban Bektos Dumateng Tiyang Sepah
2 Juni 2017
8 Kesalahan Wonten Wulan Ramadhan
9 Juni 2017
Zakat Ing Wulan Ramadhan
16 Juni 2017
Nuzulul Qur’an, Tadarus Lan Tadabur
23 Juni 2017
Ramadhan, Mukmin Ngajeng-ajeng Kamulyan
30 Juni 2017
Ningkataken Kualitas Ibadah Ing Wulan Syawal
7 Juli 2017
Silaturahmi, Lapang Rezeki Panjang Umur
14 Juli 2017
Jaga Lisan : Ghibah, Al Humazah, Al Lumazah
21 Juli 2017
Bekal Ngadhepi Dinten Kiamat
28 Juli 2017
Taubat Nggayuh Rahmat
4 Agustus 2017
Nikmatipun Kemerdekaan
11 Agustus 2017
4 Cara Muslim Ngisi Kemerdekaan
18 Agustus 2017
6 Adab Dinten Jumat
25 Agustus 2017
Ibrah 3 Rahasia Sukses Nabi Ibrahim
1 September 2017
Kautaman Amalan Ing Awal Wulan Dzulhijah
8 September 2017
Tiyang Begja Inggih Tiyang Ingkang Taat
15 September 2017
Ikhlas Kerana Murih Ridhaning Allah
22 September 2017
Asyura,Hikmah Saking Sejarah
29 September 2017
Puasa Paling Bagus Tanggal 10 Muharram
6 Oktober 2017
Ikhtiar Muslim Nggayuh Rahmat Al Falah
13 Oktober 2017
Wulan Safar Sanes Wulan Sial
20 Oktober 2017
Manfaat Ilmu Pengetahuan
27 Oktober 2017
Tanggungjawab Tiyang Sepah Paring Pendidikan
3 November 2017
Pribadi Ingkang manfaat
10 November 2017
Bekal Masa Depan
17 November 2017
Dherek Sunah Kedah Sempurna
24 November 2017
Lurus Tauhid, Tansah Dherek Sunahipun Rasul
1 Desember 2017
Rasulullah, Pemimpin Ingkang Tegas
8 Desember 2017
Islam Paring Pangayoman Dumateng Wanita
15 Desember 2017
Paring Hurmat Dumateng Wanita
22 Desember 2017
Nikmat Kesehatan Ingkang Kedah Kita Syukuri
29 Desember 2017
Kiamat, Dinten Kebangkitan
- khutbah kedua - 
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. قَالَ تَعَالَى: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} وَقَالَ: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا}
ثُمَّ اعْلَمُوْا فَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ. اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ باَطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.
عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوْهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ
Tidak ada komentar:

Posting Komentar